«Πικρό» summer για τα Σαχαροπλαστήα – why many professionals put «просорино» lockout

For temporary lock A lot is being prepared for the summer Confectionery Due to the increased cost of operation του σε και και της της reduced consumption is observed.

As pointed out στο CNN Greece o President της Ομοσπονδίας Ελληνικά Ελλάδος, Ioannis Γλύκοςαπό τα έα ουλίουα και εταγγελ επαγγελματίες – τα ατικ κέντρα κέντρα – οδηγούνται τηναι να να να Download the file for the rest of the summer.

The high cost of energy, as he explains, is a burden on businesses that they find difficult to cope with in any case. The constant increase in prices of raw materials, however, is a δαπάνη απρόβλεπτη that changes almost day by day.

«Η consumption has already decreased significantly και επόμενο δίμηνο περιμένουμε να πέα κα λλοα αα κέντραν θαν φύγουνα φύγουνα κι έχουνις δικοπές ύγου ύγου ύγου ύγου ύγου ύγου ύγου. “Several professionals are preparing to close their shops until the end of the summer so that they can avoid the costs of raw materials and pay only the daily expenses of the business and open again in the autumn,” notes ο κ. Γλύκος.

Έως 100% increase in the prices of raw materials

The prices of almost all the raw materials used by confectioners are getting higher, causing serious concern among business owners.

Not working at the moment τη greatest source of concern Even more than the cost of energy. As after the measures announced by the government, they expect to start seeing lower electricity bills in the near future.

On the other hand οι ανατιμήσεις των προμφή υλών φτάνουν την ές έup to 100%, according to τον κ. Γλύκο, as well as sugar, flour, olive oil, butter and milk that are used to make sweets From the foods that have received the biggest burdens The last few months. «The only exception to this is chocolate and dry fruits, the rest of the products are constantly «up», he points out.

See also  Ρωσία: «Καταλάβαμε» - Η

Lately, they have been a big problem for businesses in the industry Dairy products. It should also be noted that the milk market has already hit the «campaign» even for possible shortfalls due to the reduced production due to the decision of several breeders to drive part of their animals to sphagnum, unable to manage the increased cost of animal feed.

«Τις last days πολλούς προσφαλίας εφράσεις την τος για την Cream of milk που για περισσός is an important first ingredient. The price is from 3,5 euro has already jumped to 5, 5 euro And the messages we receive are still lacking and will result in further revisions. At the same time and the price of others dairy It has increased from 70 minutes to 1,22 euro» explains ο κ. Γλύκος.

In order to cope with increased operating costs, companies in the sector have already moved forward μετακύληση μεταρος τους κόστος स्टोस फाइन्लेशे खानी पर तुष्ट्य उच्चार. Από τις Ανατιμήσεις είναι δεν χεφυγει και ο «πρωταγονίστης» του καλοκαιριού για τα захаропластьеα, The ice creamwhere οι εριστες προστερούν even και το το 25%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *