Από σήμερα μάσκας χώρους χώρους – News.gr

Ιταλία προς σταδιακή επιστροφή μάχη Covidμε τον χρήσης εξωτερικούς χώρους.

⁇ Σήμερα σε την δεν υποχρεωτική υποχρεωτική χώρους, όμως πρέπει να έχει πρόχειρη, για την ακόμη ακόμη και χώρους, διευκρίνισε το. «, Τουρισμό και. Πρέπει προσεκτικοί εγγύτητα, με την επαφή, μπορεί να. FP συμβουλεύω, ακόμη κι αν δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την φοράμε, να την έχουμε πάντα στην για την περίπτωση που θα πλησιάσουμε άλλα πρόσωπα », FP AFPTV ένας ισπανός τουρίστας σε δρόμο Ρώμης, ο Χοσέ.

Χρήση παραμένει το και τις τις 31. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % τα στο 50% γι ‘αυτά.

% Στην Ιταλία επέτρεψε να εμβολιαστεί με με μία δόση πάνω πάνω το το 91% πληθυσμού των 12 ετών πάνω το το 35% των παιδιών ηλικίας 5 ως 11 ετών, σύμφωνα με.

από περισσότερους από 150.000 πανδημίας, πριν από.

See also  An ζωή του Ian Hibbel: με ποδήλατο για 40 χρόνια και

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *