ΑΕΙ: Δύο αλλαγές τις -Η Η

Νέο νομοσχέδιο. ⁇ αφορούν τον των φοιτητών και την ίδρυση.

Οι φοιτητών να με μεθόδους, βάσει των Εσωτερικό Κανονισμό σπουδών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-.

ΑΡΘΡΟ

Συνεπώς, η αξιολόγηση μπορεί γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, γραπτές εργασίες, ασκήσεις, συνδυασμό αξιολόγησης αξιολόγησης και γραπτές προφορικές εξετάσεις με τη.

Σε είναι να το αδιάβλητο αδιάβλητο.

Κανονισμό περιλαμβάνονται δυνατές περισσότερες από αξιολόγησης, ο διδάσκων επιλέγει για.

⁇ Για «

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

ΑΡΘΡΟ

⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Επισημαίνεται, ότι η την τριμελή πραγματοποιείται του.

⁇ Υποστήριξης

Ιδρύεται Κέντρο Ψυχολογικής και Υποστήριξης Υποστήριξης “με αποστολή την συμβουλευτικής υποστήριξης την την των κοινότητας κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών”, οι.

ΑΡΘΡΟ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Στελεχώνεται ψυχιάτρων ψυχιάτρων, ψυχολόγων λειτουργών, που προέρχονται μέλη (ΔΕΠ), Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του ΑΕΙ ή. Να στελεχώνεται από πρόσθετο προσωπικό ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή. .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, εκπαίδευσης “.

στο Google News μάθετε όλες
Την Ελλάδα και και,
See also  , Μετά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *